EUdigiTACi projekti käigus õpetati käsitöölistele digitaalseid oskusi, et selle kaudu reklaamida Rootsi, Itaalia ja Eesti tekstiilikäsitöö seisu ning siduda kohalikul tasandil tegutsevad käsitöölised laiemasse digitaalse kultuuritööstuse võrku. Meie eesmärk oli aidata käsitöölistel omaks võtta eri digitaalseid vahendeid, et nad saaksid edendada loomingut ja ettevõtlust. Muuhulgas püüdsime üheskoos leida vastused küsimustele, kuidas käsitööliste nn vaikivat või käelist teadmist vahendada, kuidas traditsioonilise käsitöö oskusi säilitada ja kuidas traditsioonilist käsitööd turustada.

Loe rohkem