Tere tulemast, töötoa läbiviija! Käesolev juhendmaterjal pakub sulle ülevaate sellest, mis tunne on töötada EUdigiTACi meetodiga. Meie eesmärk on aidata käsitöölistel omaks võtta eri digitaalseid vahendeid, et edendada nende loomingut ja ettevõtlust. Selleks lõime spetsiaalse haridusliku programmi.

Läbi terve projekti rakendasime kasutajakeskseid osalust soosivaid meetodeid. Me korraldasime töötubade sarja: kõik koolitused järgisid sarnast eeskuju, mis on hõlpsasti kohandatavad vastavalt käsitlevatele teemadele ja eesmärkidele. Töötoad pakuvad käsitöölistele praktilisi kogemusi, koolituste edukus ja tulemus sõltuvad teadmistevahetusest ja osaliste panusest.

Juhendmaterjal on tõlgitud inglise, itaalia ja rootsi keelde.

EUdigiTAC juhendi veebiversioon

EUdigiTAC juhendi prindiversioon