EUdigiTAC är ett digitaliseringsprojekt som visar på lokala och regionala initiativ inom textilt hantverk och konsthantverk med målet att integrera den lokala hantverkarna med den digitala ekonomin. EUdigiTAC har som mål att hjälpa textilhantverkare att tillgodogöra sig, delta, påverka och interagera med olika digitala sätt att skapa och sprida sitt konstnärskap och hantverk.

Men EUdigiTac handlar också om att berättelser och om att göra den digitala världen handfast och begriplig. Därför har vi skapat denna webbplats. Vi har försökt att blanda fakta och konkret information med bilder och filmer som ska inspirera dig till att både utveckla ditt hantverkskunnande, digitalt och analogt!

Läs mer