Välkommen Workshopledare!

Detta material ger dig en överblick av och en känsla för hur du kan arbeta med EUdigiTACmetoden. Vårt mål är att hjälpa hantverkare, med hjälp av olika digitala verktyg, att främja deras kreativa och affärsmässiga processer. Vi har ett särskilt utbildningsprogram som utvecklats för detta.

Utvecklingen av projektet har förankrats i en övergripande användarcentrerad deltagande designprocess. Detta har uppnåtts genom en serie av workshops följt av ett liknande men ett anpassningsbart format, för att närma sig olika problem och ändamål. Workshopsen ger förstahandsupplevelser. Framsteg och resultat av händelserna utvecklas genom kunskapsutbyte mellan deltagarna.

Manualen är översatt till engelska, estniska, italienska och svenska. Se den svenska nedan.

Web Version The EUdigiTAC Manual (Swedish)

Printable Version The EUdigiTAC  Manual (Swedish)