EUdigiTAC – Digitally Crafting New Communities of Practice – är ett internationellt projekt med Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, Changemaker AB, University of Tartu Viljandi Culture Academy och Confartigianato-Imprese Udine medfinansierat av EU: s Kreativa Europa-program och Västra Götalandsregionen.

EUdigiTAC är ett digitaliseringsprojekt som ska visa upp befintliga lokala insatser inom handarbete (textil) och konsthantverk i Sverige, Italien och Estland, med målet att integrera de lokala hantverksmiljöerna i den digitala kulturella ekonomin. EUdigiTAC har som mål att hjälpa hantverkare att fåt tillgång, delta, påverka och interagera med skapandet, distributionen och innehållet i samband med deras konstform.

EUdigiTAC kopplar ihop ett nätverk av tre lokalsamhällen fokuserade på traditionellt textilhandarbete / konsthantverk och utbildning genom ett transnationellt samarbete för att skapa en bro mellan traditionella former av konsthantverk och nya kommunikativa / digitala verktyg och metoder.

Projektet är inriktat på att använda digital teknik för att utforska: hur tyst kunskap kan relateras till hantverket för att undersökas och utvecklas tillsammans med nya målgrupper/publik; vilka nya bevarande- och affärsmodeller kan utvecklas för hantverkets ”utveckling” som kulturfenomen; hur förbättrar man den demokratiska tillgången / utbildning om digital kulturell / konstnärlig produktion / distribution / kommunikationsmetoder till en viss målgrupp, hantverkare. Projekten är:

Sverige: vävning och vuxenutbildning (folkbildning)
Italien: Textilhantverk (inklusive vävning, broderi, stickning och sömnad)
Estland: textilier (inklusive vävning, stickning och broderi)

MÅL

Digitaliseringsprocessen kommer att baseras på befintliga lokala insatser för att integrera de lokala hantverkarna i informationssamhällets / ekonomins kreativa / kulturella dynamik, i den meningen att den här specifika målgruppen kommer att kunna få tillgång till, delta, påverka och interagera med skapande, distribution, användning av information / innehåll och immateriella rättigheter relaterade till deras konstform, materiella / immateriella produkter som produceras av dem inom marknaden för kulturvaror och publiken till nya konsumenter / utövare av nämnda konstform.

Projektets specifika mål är;

  • ­  Att bygga kapacitet för ”icke-digitala inhemska” hantverkare att anpassa sig till det digitala skiftet, vilket ger dem kunskaper om att använda digital teknik inom sin konstnärliga / kreativa och affärsprocess.
  • Att testa och genomföra nya digitala kanaler / metoder för dokumentation, spridning, konsumtion av immateriell tyst kunskap, relaterad till projektspecifika traditionella konstnärliga konstformer.
  • Att testa och genomföra nya digitala kanaler / metoder för affärsverksamhet, marknadsföring, kommunikation, av materiella kulturvaror, relaterade till projektspecifika traditionella konstnärliga konstformer.
  • Att utveckla nya / befintliga publikgrupper till de projektspecifika traditionella konstnärliga konstformerna, antingen som konsumenter av materiella kulturvaror eller nya utövare / innehavare av tyst kunskap (nya hantverkare).

RESULTAT

Resultaten av projektet är Webbplatsen WWW.EUDIGITAC.EU, materialet (se Posts/inlägg) och Manualen/Handboken / the Manual och det material som har producerats på workshopparna (se Inlägg / Posts).

Manualen / Handboken – Vi har tagit fram en manual som ger dig som en workshopledare eller projektledare en överblick och en känsla av att arbeta med EUdigiTAC-metoden. Vårt mål är att hjälpa hantverkare använda olika digitala teknologier för att främja deras kreativa- och affärsmässigaprocess. Vi har ett särskilt utbildningsprogram som utvecklats för detta. Läs mer och ladda ner manualen här.

Handboken är översätt till estniska, italienska och svenska.

Om du vill börja dela dina sätt att arbeta med hantverk – registrera dig och sätt igång!

Partners

University of Tartu Viljandi Culture Academy (Estland)

Confartigianato-Imprese Udine (Italien)

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland (Sverige, Lead Partner)

Changemaker AB (Sverige)