Studieförbundet Vuxenskolan on täiskasvanuhariduse keskus, mis pakub rahvaülikoolile omaseid koolitusi, nende hulgas ka kunsti, kultuuri ja loominguga seotud kursuseid. Paiknedes väljaspool klassikalise hariduse süsteemi, on organisatsiooni eesmärgiks muuta teadmised ja haridus kättesaadavaks kõigile, lähtudes seejuures demokraatia ja võrdsuse põhimõtetest. Studieförbundet Vuxenskolanil on kolmsada kohalikku haru üle Rootsi. Organisatsioon pakub õppimisvõimalusi noortele, täiskasvanutele, eakatele, erinevate vähemusrühmade esindajatele jne nende demograafilisest, professionaalsest või sotsiaalsest taustast sõltumata.

Changemaker AS on 1998. aastal loodud erakapitalil põhinev konsultatsiooniettevõte, millel on laialdased teadmised ja kogemused projektijuhtimise, jätkusuutliku arengu ja innovaatiliste teenuste loomise alal.

Ettevõte baseerub Rootsis, Göteburgis ning sellel on koostööpartnereid nii Rootsis, Taanis kui ka Saksamaal. Changemaker AS töötajad on viimase kümne aasta jooksul juhtinud mitmeid erinevaid Euroopa Liidu finantseeritud rahvusvahelisi projekte.

Meetodid

Esimestes Rootsis korraldatud töötubades arutleti kultuuripärandi, sotsiaalmeedia ja Interneti ning IT oskuste kasutamise teemadel. Projekti sihtgrupi vajadustest ja soovidest lähtudes alustati varem erinevate digitaalsete väljundite loomisega. Alates teisest töötoast kombineeriti erineva digitaalse materjali loomine ja dokumenteerimine ning arutelu teadmiste edastamise, turundamise ja käsitöömeistri rolli ning digitaalsete oskuste üle.

 

Sihtrühm

Rootsis korraldatud töötoad olid suunatud professionaalsetele käsitöölistele või käsitöö õppijatele – tulevastele professionaalidele. Esialgse sihtrühma moodustasid naised, kes koovad kangastelgedel kas huvi korras või kutseliselt. Hobikudujad on sageli koondunud n-ö kudumiskodadesse; kutselised kudujad töötavad üksi. Telgedel kudujate keskmine vanus Rootsis on suhteliselt kõrge (55+) ja seetõttu tuli veidi muuta töötubade fookust: kuidas kasutada nutiseadmeid, et dokumenteerida ja jagada oma tegemisi; tutvuti sotsiaalmeediaga.

Mitmed osalenud olid meie tegemistest osa võtnud ka varasematel aastatel.

Studieförbundet Vuxenskolan

Changemaker AB

Svenska Vävrådets (Swedish Weaving Council)

Väv i Väst

STAFF

(Paulina, Petra, Per & Eva)

PARTICIPANTS

The participants in the workshops are a mixed group of weavers, textile craftsmen and digital natives, reaching from amateurs to professionals, everyone dedicated to and interested in how to learn and use social media as a tool to share knowledge and sell products.

 
 
 

Workshop 4

Date and place 12 September2017 – Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

Participants University students (Digital Natives) and professionals, semi-professionals weavers.

Subjects

 • Short summary of results from  workshops n.1 -3 and discussion
 • Updating information about: artisans, digital tools used, personal experiences and wishes.
 • Inspirational talk: Maja Karlsson, Majas Manufaktur
  • How can You as craftsman use digital tools to document/market/sell craft products?
 • Group discussion: how can we use digital tools to document/market/sell craft products?
 • Digital Workshop: working with smartphones and video

https://youtu.be/lLl2Qj9YBwo

Workshop 5

Date and place 12 October 2017 – Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

Participants University students (Digital Natives) and professionals, semi-professionals weavers.

Subjects

 • Short summary of results from  workshops n.4 and discussion
 • Updating information about: artisans, digital tools used, personal experiences and wishes.
 • Inspirational talk: Petra Orrbeck, Magasin Duett: http://magasinduett.se/
  • How can You as craftsman use Pinterest to market/sell craft products?
 • Group discussion: how can we use digitals tools as Pinterest to market/sell craft products?
 • Digital Workshop: working with smartphones and video

Workshop 6

Date and place 11 November  2017 – Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

Participants University students (Digital Natives) and professionals, semi-professionals weavers.

Subjects

 • Short summary of results from  workshops n.5 and discussion
 • Updating information about: artisans, digital tools used, personal experiences and wishes.
 • Group discussion: how can we use digital tools to document/market/sell craft products?
 • Digital Workshop: working with smartphones and video, uploading on closed Facebook group

Workshop 7

Date and place 6 Mars  2018 – Göteborgs Remfabrik, Göteborg

Participants University students (Digital Natives) and professionals, semi-professionals weavers.

Subjects

 • Short summary of results from  workshops n.1-6 and discussion
 • Updating information about: artisans, digital tools used, personal experiences and wishes.
 • Inspirational Study visit: Göteborgs Remfabrik
  • Göteborgs Remfabrik and the textil cultural heritage. How to show Cultural Heritage?
 • Digital Workshop: working with smartphones and video and testing the web site. User feedback. Results.