EUdigiTAC – Digitaalne käsitöö kogukonna teenistuses on Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götalandi, AS Changemakeri, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Confartigianato-Imprese Udine ühine rahvusvaheline projekt, mida rahastavad Euroopa Liit Loova Euroopa programmi kaudu ning Region Västra Götaland.

EUdigiTACi projekti käigus õpetati käsitöölistele digitaalseid oskusi, et selle  kaudu reklaamida Rootsi, Itaalia ja Eesti tekstiilikäsitöö seisu ning siduda kohalikul tasandil tegutsevad käsitöölised laiemasse digitaalse kultuuritööstuse võrku. Meie eesmärk oli aidata käsitöölistel omaks võtta eri digitaalseid vahendeid, et nad saaksid edendada loomingut ja ettevõtlust. Muuhulgas püüdsime üheskoos leida vastused küsimustele, kuidas käsitööliste nn vaikivat või käelist teadmist vahendada, kuidas traditsioonilise käsitöö oskusi säilitada ja kuidas traditsioonilist käsitööd turustada. Projektis osalenud praktikakogukonnad esindasid järgmisi tehnikaid:  

Rootsi: kangakudumine ja täiskasvanuharidus

Itaalia: tekstiilikäsitöö (sh kangakudumine, tikkimine, kudumine ja õmblemine)

Eesti: tekstiil (sh kangakudumine, silmuskudumine ja tikkimine).

EESMÄRGID

Projekti taotletud digitaalne pööre põhines kolme maa pürgimusel julgustada  kohalikke käsitööliste kogukondi infotehnoloogilisi lahendusi kasutama. Nii saab sihtrühm otse mõjutada mitmeid olulisi aspekte, mis seostuvad nende loominguga.  

Projekti täpsemad eesmärgid olid:

  • julgustada ja õpetada käsitöölisi oma töös rohkem digitaalseid vahendeid kasutama;
  • katsetada uusi digitaalseid kanaleid ja meetodeid nn vaikiva või käelise teadmuse dokumenteerimiseks, levitamiseks ja kasutamiseks;
  • katsetada uusi digitaalseid kanaleid ja meetodeid, mille abil käsitöömeistrid saavad oma loomingut müüa, turustada ja reklaamida;
  • seeläbi kasvatada ka laiemat avalikkust kas ostjate ja tarbijatena või uue käsitööliste põlvkonnana.

TULEMUSED – VÄLJUNDID

Projekti tulemusena loodi veebiplatvorm WWW.EUDIGITAC.EU, juhendmaterjal the Manual koolituste korraldajatele,  ja lisati veebilehele sisu: postitused valmisid seminaride jooksul (vaata kõiki postitusi Posts). Juhendmaterjal loodi tulevastele töötubade korraldajatele või projektijuhtidele, et nad saaksid ülevaate sellest, mis tunne on töötada EUdigiTACi meetodiga. Meie eesmärk on aidata käsitöölistel omaks võtta eri digitaalseid vahendeid, et edendada nende loomingut ja ettevõtlust. Selleks lõime spetsiaalse haridusliku programmi. Rohkem infot leiab ning juhendi saab alla laadida siit. Juhendmaterjal on tõlgitud eesti, inglise, itaalia ja rootsi keelde.

Kui soovid enda käsitöökogemust maailmaga jagada, registreeri end siin!

PARTNERID

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (Eesti)

Confartigianato-Imprese Udine (Itaalia)

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland (Rootsi, juhtpartner)

Changemaker AS (Rootsi)