SAMMANHANG – OM DET PÅGÅENDE PROJEKTET I SVERIGE

Sverige har en lång och livaktig tradition inom vävning. För att bevara, utveckla och vidarebefordra den enorma mängd vävkunnande som finns idag vill vi utveckla en interaktiv, deltagardriven, digital plattform. Sociala medier utvecklas snabbt och erbjuder många möjligheter till alla som vill sprida sitt budskap. Under projektet har fokus flyttats från den digitala plattformer till att utbilda deltagarna i hur man använder sociala medier för att kommunicera och sprida kunskap om vävning. Detta har resulterat i att individer och organisationer har startat egna digitala plattformar och vävning som visas i nya sammanhang.

Konceptet för svenskt deltagande i projektet bygger på de resultat som framkommit i två undersökningar som genomfördes 2012 och 2013. Det visade sig att det finns ett stort intresse för att göra vävning tillgänglig för fler människor, särskilt de unga. Dessutom finns det ett stort engagemang för vidare samarbete, särskilt tvärvetenskapligt samarbete, bland spelare som är involverade i vävning. Undersökningarna genomfördes i Västra Götalands län, med fokus på Sjuhärad, för Studieförbundets Vuxenskolan och Slöjd i Väst och Väv i Väst. Leader Sjuhärad finansierade delvis en av dessa två undersökningar.

Som sådant kommer det svenska bidraget till projektet att utnyttja lokala aktiviteter från projektet DigiVäv, som syftar till att testa och utveckla nya former / metoder för kreativitet, dokumentation som involverar deltagarna aktivt, aktiviteter och erfarenheter genom innovativ användning av moderna digitala verktyg och teknologier, som ska utvecklas i samarbete med användarna (befintliga och potentiella) och kommer att vara utvecklingsmässiga för både metodik och färdigheter för alla inblandade.

LOKALA PARTNERS

Studieförbundet Vuxenskolan

Changemaker AB

Svenska Vävrådet

Väv i Väst

MEDARBETARE

(Paulina, Petra, Per & Eva)

DELTAGARE

Workshopsen som genomfördes i Sverige riktade sig till professionella och halvprofessionella hantverkare och de som studerar inhemskt hantverk – framtida yrkespersoner.
Våra ursprungliga målgrupper var kvinnor aktiva med vävning (amatörer och professionella.) Amatörerna är ofta organiserade i vävstugor och de yrkesverksamma arbetar ofta ensamma. Medelåldern inom vävning i Sverige är relativt högt (+55) och detta ändrade fokus under workshopsen till viss del. Mer till hur man använder mobiltelefonen för att dokumentera och dela egna projekt och att bli introducerad till sociala media. Flera av deltagarna har följt oss i flera år i andra projekt.

Workshop 1

Datum och plats 17 November 2016 – Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

Deltagare I huvudsak yrkesverksamma textilhantverkare och amatörer / personer från  vävstugor.

Innehåll

 • Introduktion och presentation av projektet EUdigiTac.
 • Föreläsning kring användarcentrerade designprocesser, Internet och Sociala medier.
 • GInsamlande av information kring hantverkare, vilka digitala vilka digitala verktyg man använder, personliga erfarenheter och önskemål.
 • Diskussion kring syftet med projektet och vilka möjligheter det ger.
 • En debatt och diskussion kring Internet, Social medier, behov och sätt att arbeta med dessa. Hur säljer jag, marknadsför jag etc? Varför är detta viktigt?

Workshop 2

Datum och plats 19 Januari 2017 – Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

Deltagare Universitetsstudenter (Digital Natives) och yrkesverksamma och amatörer/personer från  vävstugor.

Innehåll

 • Introduktion och presentation av det internationella projektet  EUdigiTAC och resultatet från workshop 1
 • Digital produktion och digital workshop kring olika sätt att använda sociala media. VAd vill jag använda och hur använder jag det?
 • Gruppdiskussioner och presentationer kring “hur kan vi använda digitala verktyg för att överföra kunskap om hantverk?”

Workshop 3

Date and place 23 February 2017 – Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

Deltagare Universitetsstudenter (Digital Natives) och yrkesverksamma och amatörer/personer från  vävstugor.

Innehåll

 • Kort sammanfttning av resultat från workshops 1 -2 och diskussion
 • Uppdaterad information om: hantverkare, digitala verktyg, personliga erfarenheter och önskemål.
 • Inspiration: Petra Orrbeck, Magasin Duett: http://magasinduett.se/
  • Hur kan du som hantverkare använda digitala verktyg för att dokumentera / marknadsföra / sälja hantverksprodukter?
 • Gruppdiskussioner: Hur kan vi använda digitala verktyg för att dokumentera / marknadsföra / sälja hantverksprodukter?
 • Digital Workshop: arbete med smartphones och video

Workshop 4

Datum och plats 12 September 2017 – Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

Deltagare Universitetsstudenter (Digital Natives) och yrkesverksamma och amatörer/personer från  vävstugor.

Innehåll

 • Kort sammanfttning av resultat från workshops 1 -3 och diskussion
 • Uppdaterad information om: hantverkare, digitala verktyg, personliga erfarenheter och önskemål.
 • Inspiration: Maja Karlsson, Majas Manufaktur
  • Hur kan du som hantverkare använda digitala verktyg för att dokumentera / marknadsföra / sälja hantverksprodukter?
 • Gruppdiskussioner: Hur kan vi använda digitala verktyg för att dokumentera / marknadsföra / sälja hantverksprodukter?
 • Digital Workshop: arbete med smartphones och video

https://youtu.be/lLl2Qj9YBwo

Workshop 5

Date and place 12 October 2017 – Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

Deltagare Universitetsstudenter (Digital Natives) och yrkesverksamma och amatörer/personer från  vävstugor.

Subjects

 • Kort sammanfttning av resultat från workshops 1 -4 och diskussion
 • Uppdaterad information om: hantverkare, digitala verktyg, personliga erfarenheter och önskemål.
 • Inspirational talk: Petra Orrbeck, Magasin Duett: http://magasinduett.se/
  • Hur kan du som hantverkare använda Pinterest för att dokumentera / marknadsföra / sälja hantverksprodukter?
 • Gruppdiskussioner: Hur kan vi använda Pinterest för att dokumentera / marknadsföra / sälja hantverksprodukter?
 • Digital Workshop: arbete med smartphones och video

Workshop 6

Datum och plats 11 November  2017 – Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg

Deltagare Universitetsstudenter (Digital Natives) och yrkesverksamma och amatörer/personer från  vävstugor.

Subjects

 • Kort sammanfttning av resultat från workshops 1 -5 och diskussion
 • Uppdaterad information om: hantverkare, digitala verktyg, personliga erfarenheter och önskemål.
  • Gruppdiskussioner: Hur kan vi använda Pinterest för att dokumentera / marknadsföra / sälja hantverksprodukter?
  • Digital Workshop: arbete med smartphones och video, uppladdning på stängd Facebook-grupp.

Workshop 7

Datum och plats 6 Mars  2018 – Göteborgs Remfabrik, Göteborg

Deltagare Universitetsstudenter (Digital Natives) och yrkesverksamma och amatörer/personer från  vävstugor.

Innehåll

 • Kort sammanfattning av resultatet från föregående workshops 1-6 och diskussion.
 • Uppdaterad information om konsthantverkare, vilka digitala verktyg som använts, personliga upplevelser och erfarenheter och önskemål.
 • Inspiration / Studiebesök: Göteborgs Remfabrik
  • Göteborgs Remfabrik och det textila kulturarvet. Hur visar man kulturarvet?
 • Digital Workshop: arbete med smartphones och och test av den digitala webbplattformen. Feedback från användarna. Resultat.

INFORMATION

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland: http://www.sv.se/avdelningar/sv-regionforbund-vastra-gotaland/

Projekt DigiVäv: http://www.textilhemslojd.se/projekt/digivav

FB: Ett lyft för vävningen

Eva Gustavson eva.gustafson@sv.se, +46 (0) 707 99 31 59

 

Changemaker AB: http://changemaker.nu/

FB: Changemaker AB

Per Myrén per@changemaker.nu, +46 (0) 709 692 452