VÄLKOMMEN ATT SE RESULTATEN AV EUDIGITAC – NYA SÄTT ATT SPRIDA HANTVERK I SOCIALA MEDIA SLUTSEMINARIUM EUDIGITAC APRIL 18

Under två år har hantverkare och unga digitala experter arbetat tillsammans för att hitta sätt att sprida kunskap, dokument och marknadsföra textilhantverk i sociala medier. Det har varit en bra resa med dedikerade deltagare. Det slutliga målet som du kan se idag är delvis en digital plattform där exemplen utarbetas på workshops under projektet, delvis en manual som beskriver själva processen – för att göra det möjligt för många fler att göra ett liknande projekt.

Välkommen!

Dagordning:

  • Vad har vi gjort? Översikt över hela projektet.
  • Testa plattformen! Test kortfattat webbsidan och handboken.
  • Vad händer nu? En kort föreläsning om ”Frugal Innovation” i tvärkulturella utvecklingsprocesser som syftar till hållbar utveckling.
  • Spridning av resultaten och den nya inlämnade EU-ansökan.

Datum: Onsdag, 18 april, 14:00 – 17:00

Plats: Textil Fashion Centre, Skaraborgsvägen 3 i Borås. Rum: Garveriet

Ansökan senast den 12 april till vgregion@sv.se alternativt 0522-653333

De flesta presentationerna kommer att vara på engelska. Vi översätter vid behov.