Transnationellt Möte – Kickoff: Sverige, Göteborg September 21-23 2016

Transnationellt Möte – Internationell workshop: ITALIEN, Udine Mars 30 – 1 April, 2017

Transnationellt Möte – Internationell workshop: ESTLAND, Viljandi 19 – 22 November, 2017